Skip Navigation Links Trang Chủ > Công nghệ thông tin > Dịch Vụ

Dịch Vụ

Dịch vụ tư vấn hệ thống

Môi trường CNTT ngày càng có tính đàn hồi cao, đòi hỏi quản lý hiệu quả, gia tăng giá trị sử dụng và tối ưu hóa sự đầu tư xây dựng hệ thống nhằm đáp ứng khả năng truy cập liên tục và tính tương thích mở.

Xem thêm

Dịch vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ

Phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng và cung ứng các dịch vụ chuyển giao công nghệ. BlueHat sở hữu đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp cùng với các công cụ định giá công nghệ khá tốt để có thể thương thảo thành công đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ

Xem thêm

Dịch vụ gia công phần mềm

Gia công phần mềm là một ngành chiến lược của rất nhiều các công ty hiện nay ở Việt Nam. Lĩnh vực này với chức năng giúp doanh nghiệp tin học hóa hoạt động doanh nghiệp, nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và tạo ra lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Lĩnh vực phần mềm BlueHat bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm và công nghệ thông tin chuyên thiết kế, chuyển giao việc phát triển quản lý một phần hoặc toàn bộ phần mềm có tính tối ưu hóa, chất lượng cao, sẵn sàng phục vụ đúng lúc và đáng tin cậy, trở thành một trong những lựa chọn tốt nhất cho quý doanh nghiệp.

Xem thêm

Dịch vụ di dời hệ thống thông tin

Di dời 1 số thiết bị trong phạm vi một tủ rack, một khu vực hay di chuyển toàn bộ hệ thống sang một khu vực mới đều cần tính toán sao cho hợp lý và thích hợp tiện cho việc đồng bộ các hệ thống lại với nhau sau khi tích hợp cũng như phát triển mở rộng sau này.

Xem thêm

Dịch vụ cơ sở dữ liệu

Cùng với việc đầu tư về hạ tầng công nghệ thông tin, các phần mềm hỗ trợ vận hành doanh nghiệp, việc đảm bảo cho hệ thống cơ sở dữ liệu an toàn, đáp ứng cho mọi hoạt động truy xuất thông tin nhanh chóng, hiệu quả là điều không thể thiếu. CSDL là nền tảng cơ bản cho mọi hoạt động của hệ thống ứng dụng CNTT doanh nghiệp: vận hành sản xuất, vận hành nội bộ, bán hàng, marketing, dịch vụ khách hàng…

Xem thêm

Prev 1 2 Next