Skip Navigation Links Trang Chủ > Công nghệ thông tin > Giải Pháp

Tin Tức

Giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu

Với kinh nghiệm nhiều năm trong tư vấn, thiết kế, triển khai, quản lý thành công các dự án tích hợp hạ tầng trung tâm dữ liệu, hệ thống mạng, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng, BlueHat thiết kế triển khai trung tâm dữ liệu theo tiêu chuẩn như TIA 942-A; Uptime Institutem; BICSI-002; SS507 và ISO/IEC 24762.......

Xem thêm

Prev 1 2 Next