Skip Navigation Links Trang Chủ > Công nghệ thông tin > Sản Phẩm Doanh Nghiệp
Thiết Bị Cơ Điện Xem thêm
Zoom View Detail
Hộp Âm Sàn Dạng Bật Nắp Được Trang Bị 4 Moderm-054033 Màu Trắng Bóng

Hộp Âm Sàn Dạng Bật Nắp Được Trang Bị 4 Moderm-054033 Màu Trắng Bóng

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
Hộp Âm Sàn Dạng Bật Nắp Được Trang Bị 4 Moderm-054033 Màu Trắng Bóng

Hộp Âm Sàn Dạng Bật Nắp Được Trang Bị 4 Moderm-054033 Màu Trắng Bóng

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
Hộp Âm Sàn Dạng Bật Nắp Được Trang Bị 4 Moderm-054033 Màu Trắng Bóng

Hộp Âm Sàn Dạng Bật Nắp Được Trang Bị 4 Moderm-054033 Màu Trắng Bóng

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
Hộp Âm Sàn Dạng Bật Nắp Được Trang Bị 4 Moderm-054033 Màu Trắng Bóng

Hộp Âm Sàn Dạng Bật Nắp Được Trang Bị 4 Moderm-054033 Màu Trắng Bóng

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Thiết Bị Lưu Trữ Xem thêm
Zoom View Detail
- Processor: Intel(R) Xeon(R) Processor E5-2403 - Memory: 8GB (4x2GB) 1333MHz - Storage Controller: H310 raid controller Support RAID 0, 1, 5, 10 - Hard drive: 4 x 1TB 7.2K RPM NL SATA 3.5-inch Hot Plug

Dell Storage NAS PowerVault(TM) NX400

67.000.000 VND
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
- Processor: Intel(R) Xeon(R) Processor E5-2403 - Memory: 8GB (4x2GB) 1333MHz - Storage Controller: H310 raid controller Support RAID 0, 1, 5, 10 - Hard drive: 4 x 1TB 7.2K RPM NL SATA 3.5-inch Hot Plug

Dell Storage NAS PowerVault(TM) NX400

67.000.000 VND
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
- Processor: Intel(R) Xeon(R) Processor E5-2403 - Memory: 8GB (4x2GB) 1333MHz - Storage Controller: H310 raid controller Support RAID 0, 1, 5, 10 - Hard drive: 4 x 1TB 7.2K RPM NL SATA 3.5-inch Hot Plug

Dell Storage NAS PowerVault(TM) NX400

67.000.000 VND
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
- Processor: Intel(R) Xeon(R) Processor E5-2403 - Memory: 8GB (4x2GB) 1333MHz - Storage Controller: H310 raid controller Support RAID 0, 1, 5, 10 - Hard drive: 4 x 1TB 7.2K RPM NL SATA 3.5-inch Hot Plug

Dell Storage NAS PowerVault(TM) NX400

67.000.000 VND
Giỏ Hàng
Cable Xem thêm
Zoom View Detail
Dây gút Linkeo-Legrand 033188 màu đỏ chiều dài 300 mm, đóng gói 10

Dây gút 300 mm linkeo-legrand màu đỏ 033188

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
Dây gút Linkeo-Legrand 033188 màu đỏ chiều dài 300 mm, đóng gói 10

Dây gút 300 mm linkeo-legrand màu đỏ 033188

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
Dây gút Linkeo-Legrand 033188 màu đỏ chiều dài 300 mm, đóng gói 10

Dây gút 300 mm linkeo-legrand màu đỏ 033188

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
Dây gút Linkeo-Legrand 033188 màu đỏ chiều dài 300 mm, đóng gói 10

Dây gút 300 mm linkeo-legrand màu đỏ 033188

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Tủ Rack Xem thêm
Zoom View Detail
Net Weight : 112.20 KG Maximum Height : 2057.00 mm Maximum Width : 600.00 mm Maximum Depth : 1060.00 mm Weight Capacity (static load) : 1002.27 KG Weight Capacity (dynamic load) : 460.91 KG Minimum Mounting Depth : 168.00 mm Maximum Mounting Depth : 777.00 mm Rack Height : 42U Rack Width : 19" Color : Black

APC NetShelter SV 42U 600mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides Black

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
Net Weight : 112.20 KG Maximum Height : 2057.00 mm Maximum Width : 600.00 mm Maximum Depth : 1060.00 mm Weight Capacity (static load) : 1002.27 KG Weight Capacity (dynamic load) : 460.91 KG Minimum Mounting Depth : 168.00 mm Maximum Mounting Depth : 777.00 mm Rack Height : 42U Rack Width : 19" Color : Black

APC NetShelter SV 42U 600mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides Black

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
Net Weight : 112.20 KG Maximum Height : 2057.00 mm Maximum Width : 600.00 mm Maximum Depth : 1060.00 mm Weight Capacity (static load) : 1002.27 KG Weight Capacity (dynamic load) : 460.91 KG Minimum Mounting Depth : 168.00 mm Maximum Mounting Depth : 777.00 mm Rack Height : 42U Rack Width : 19" Color : Black

APC NetShelter SV 42U 600mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides Black

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
Net Weight : 112.20 KG Maximum Height : 2057.00 mm Maximum Width : 600.00 mm Maximum Depth : 1060.00 mm Weight Capacity (static load) : 1002.27 KG Weight Capacity (dynamic load) : 460.91 KG Minimum Mounting Depth : 168.00 mm Maximum Mounting Depth : 777.00 mm Rack Height : 42U Rack Width : 19" Color : Black

APC NetShelter SV 42U 600mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides Black

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Switch Xem thêm
Zoom View Detail
- 22 port 10/100 Auto-sensing - 02 dual-personality ports - used as ethernet RJ-45 10/100/1000 ports or an open mini-GBIC ports - Quiet, Fanless - Web Managed

HP Switch 1700-24

4.200.000 VND
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
- 22 port 10/100 Auto-sensing - 02 dual-personality ports - used as ethernet RJ-45 10/100/1000 ports or an open mini-GBIC ports - Quiet, Fanless - Web Managed

HP Switch 1700-24

4.200.000 VND
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
- 22 port 10/100 Auto-sensing - 02 dual-personality ports - used as ethernet RJ-45 10/100/1000 ports or an open mini-GBIC ports - Quiet, Fanless - Web Managed

HP Switch 1700-24

4.200.000 VND
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
- 22 port 10/100 Auto-sensing - 02 dual-personality ports - used as ethernet RJ-45 10/100/1000 ports or an open mini-GBIC ports - Quiet, Fanless - Web Managed

HP Switch 1700-24

4.200.000 VND
Giỏ Hàng
Thiết Bị Lưu Điện Xem thêm
Zoom View Detail
Along with selected SNMP/HTTP cards (RMCARD203/303) to remotely monitor the temperature and humidity of a server closet and/or datacenter.

UPS Accessories

2.750.000 VND
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
Along with selected SNMP/HTTP cards (RMCARD203/303) to remotely monitor the temperature and humidity of a server closet and/or datacenter.

UPS Accessories

2.750.000 VND
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
Along with selected SNMP/HTTP cards (RMCARD203/303) to remotely monitor the temperature and humidity of a server closet and/or datacenter.

UPS Accessories

2.750.000 VND
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
Along with selected SNMP/HTTP cards (RMCARD203/303) to remotely monitor the temperature and humidity of a server closet and/or datacenter.

UPS Accessories

2.750.000 VND
Giỏ Hàng
Tape Backup Xem thêm
Enterprise Server Xem thêm
Zoom View Detail
IBM SERVER x3690 X5, Xeon 6C E7-2803 105W 1.73GHz/18MB L3, 2x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS, 675W p/s, Rack , BH 3 Năm, 24x7

IBM SERVER x3690 X5, Xeon 6C E7-2803-7147A1A

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
IBM SERVER x3690 X5, Xeon 6C E7-2803 105W 1.73GHz/18MB L3, 2x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS, 675W p/s, Rack , BH 3 Năm, 24x7

IBM SERVER x3690 X5, Xeon 6C E7-2803-7147A1A

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
IBM SERVER x3690 X5, Xeon 6C E7-2803 105W 1.73GHz/18MB L3, 2x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS, 675W p/s, Rack , BH 3 Năm, 24x7

IBM SERVER x3690 X5, Xeon 6C E7-2803-7147A1A

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
IBM SERVER x3690 X5, Xeon 6C E7-2803 105W 1.73GHz/18MB L3, 2x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS, 675W p/s, Rack , BH 3 Năm, 24x7

IBM SERVER x3690 X5, Xeon 6C E7-2803-7147A1A

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Blade Server Xem thêm
Zoom View Detail
IBM BLADE SERVER HX5, 2xXeon 8C E7-2830 105W 2.13GHz/24MB, 16x16GB, 2x 100GB 1.8in SATA, QLogic8Gb Broadcom10Gb SSD Expansion Card

IBM BLADE SERVER HX5, 2xXeon 8C E7-2830--7873ADA

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
IBM BLADE SERVER HX5, 2xXeon 8C E7-2830 105W 2.13GHz/24MB, 16x16GB, 2x 100GB 1.8in SATA, QLogic8Gb Broadcom10Gb SSD Expansion Card

IBM BLADE SERVER HX5, 2xXeon 8C E7-2830--7873ADA

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
IBM BLADE SERVER HX5, 2xXeon 8C E7-2830 105W 2.13GHz/24MB, 16x16GB, 2x 100GB 1.8in SATA, QLogic8Gb Broadcom10Gb SSD Expansion Card

IBM BLADE SERVER HX5, 2xXeon 8C E7-2830--7873ADA

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
IBM BLADE SERVER HX5, 2xXeon 8C E7-2830 105W 2.13GHz/24MB, 16x16GB, 2x 100GB 1.8in SATA, QLogic8Gb Broadcom10Gb SSD Expansion Card

IBM BLADE SERVER HX5, 2xXeon 8C E7-2830--7873ADA

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Server Xem thêm
Zoom View Detail
2TB 3.5in 7.2k RPM SATA II HDD (Hotplug)

DELL-2TB 3.5in 7.2k RPM SATA II HDD (Hotplug)

5.900.000 VND
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
2TB 3.5in 7.2k RPM SATA II HDD (Hotplug)

DELL-2TB 3.5in 7.2k RPM SATA II HDD (Hotplug)

5.900.000 VND
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
2TB 3.5in 7.2k RPM SATA II HDD (Hotplug)

DELL-2TB 3.5in 7.2k RPM SATA II HDD (Hotplug)

5.900.000 VND
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
2TB 3.5in 7.2k RPM SATA II HDD (Hotplug)

DELL-2TB 3.5in 7.2k RPM SATA II HDD (Hotplug)

5.900.000 VND
Giỏ Hàng
Máy Hủy Tài Liệu Xem thêm
Zoom View Detail
Hãng sản xuất: SURPASS DREAM / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8 x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 17 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 34L Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /

Máy hủy tài liệu Surpass Dream SD 817B

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
Hãng sản xuất: SURPASS DREAM / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8 x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 17 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 34L Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /

Máy hủy tài liệu Surpass Dream SD 817B

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
Hãng sản xuất: SURPASS DREAM / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8 x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 17 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 34L Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /

Máy hủy tài liệu Surpass Dream SD 817B

Liên Hệ
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
Hãng sản xuất: SURPASS DREAM / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8 x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 17 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 34L Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /

Máy hủy tài liệu Surpass Dream SD 817B

Liên Hệ
Giỏ Hàng
License Xem thêm