• slidebg2
  • cover3

Công nghệ thông tin

In touch with tomorrow

Why to choose us

- Cung cấp, lắp đặt thiết bị và dịch vụ truyền tín hiệu thoại và dữ liệu qua đường vệ tinh.(Ví dụ từ đất liền ra giàn khoan…).

- Dịch vụ dự phòng thiết bị, thay thế nóng cho các thiết bị hư hỏng hạn chế thấp nhất thời gian gián đoạn.

- Dịch vụ bảo trì thường xuyên, hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

- Dịch vụ tư vấn, thiết kế và giám sát dự án.

- Dịch vụ thi công, lắp đặt và cấu hình hoàn chỉnh các hệ thống tin học.

- Dịch vụ cho thuê nhân sự CNTT.

Cisco, Juniper, Fortinet, Cyberoam,Checkpoint, Astaro, Palo Alto…

Cung cấp các giải pháp, thiết bị tổng đài IP, tổng đài Analog, thiết bị Voice over IP, hội thảo truyền hình từ Cisco, Audicodes, Avaya, Seimens, Panasonic, Polycom Asterisk…

Công nghệ thông tin Xem thêm các sản phẩm dành cho

Bảo Mật

Make your system safer

Why to choose us

Cisco, Juniper, Fortinet, Cyberoam,Checkpoint, Astaro, Palo Alto…

Cung cấp các giải pháp, thiết bị tổng đài IP, tổng đài Analog, thiết bị Voice over IP, hội thảo truyền hình từ Cisco, Audicodes, Avaya, Seimens, Panasonic, Polycom Asterisk…

Cung cấp các giải pháp, thiết bị tổng đài IP, tổng đài Analog, thiết bị Voice over IP, hội thảo truyền hình từ Cisco, Audicodes, Avaya, Seimens, Panasonic, Polycom Asterisk…

Bảo mật thông tin Xem thêm các giải pháp và sản phẩm

Good solution, good resultsBlue Hat

Cơ điện M&E Xem thêm các thông tin về giải pháp và sản phẩm

Blue Hat = Human + Active + TechnologyBlue Hat

Phần mềm Xem thêm các thông tin về sản phẩm

Đối Tác

Chúng tôi đang là đối tác của những hãng hàng đầu thế giới