Skip Navigation Links Trang Chủ > Công nghệ thông tin > Sản Phẩm Cá Nhân
Thiết Bị Lưu Trữ Xem thêm
Zoom View Detail
- Processor: Intel(R) Xeon(R) Processor E5-2403 - Memory: 8GB (4x2GB) 1333MHz - Storage Controller: H310 raid controller Support RAID 0, 1, 5, 10 - Hard drive: 4 x 1TB 7.2K RPM NL SATA 3.5-inch Hot Plug

Dell Storage NAS PowerVault(TM) NX400

67.000.000 VND
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
- Processor: Intel(R) Xeon(R) Processor E5-2403 - Memory: 8GB (4x2GB) 1333MHz - Storage Controller: H310 raid controller Support RAID 0, 1, 5, 10 - Hard drive: 4 x 1TB 7.2K RPM NL SATA 3.5-inch Hot Plug

Dell Storage NAS PowerVault(TM) NX400

67.000.000 VND
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
- Processor: Intel(R) Xeon(R) Processor E5-2403 - Memory: 8GB (4x2GB) 1333MHz - Storage Controller: H310 raid controller Support RAID 0, 1, 5, 10 - Hard drive: 4 x 1TB 7.2K RPM NL SATA 3.5-inch Hot Plug

Dell Storage NAS PowerVault(TM) NX400

67.000.000 VND
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
- Processor: Intel(R) Xeon(R) Processor E5-2403 - Memory: 8GB (4x2GB) 1333MHz - Storage Controller: H310 raid controller Support RAID 0, 1, 5, 10 - Hard drive: 4 x 1TB 7.2K RPM NL SATA 3.5-inch Hot Plug

Dell Storage NAS PowerVault(TM) NX400

67.000.000 VND
Giỏ Hàng
Personal Computer Xem thêm
Zoom View Detail
- 4th Generation Intel Core i7-4790 (3M Cache, upto 4.0 GHz) - 4GB 1600MHz DDR3 (1 x 2GB ) - 500Gb 7200 rpm SATA - NVIDIA(R) GeForce(R) GT 705 1GB DDR3 - 16X DVD-ROM

DELL Vostro 3902 DELL Vostro 3902 MTI7102P-4G-500

15.800.000 VND
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
- 4th Generation Intel Core i7-4790 (3M Cache, upto 4.0 GHz) - 4GB 1600MHz DDR3 (1 x 2GB ) - 500Gb 7200 rpm SATA - NVIDIA(R) GeForce(R) GT 705 1GB DDR3 - 16X DVD-ROM

DELL Vostro 3902 DELL Vostro 3902 MTI7102P-4G-500

15.800.000 VND
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
- 4th Generation Intel Core i7-4790 (3M Cache, upto 4.0 GHz) - 4GB 1600MHz DDR3 (1 x 2GB ) - 500Gb 7200 rpm SATA - NVIDIA(R) GeForce(R) GT 705 1GB DDR3 - 16X DVD-ROM

DELL Vostro 3902 DELL Vostro 3902 MTI7102P-4G-500

15.800.000 VND
Giỏ Hàng
Zoom View Detail
- 4th Generation Intel Core i7-4790 (3M Cache, upto 4.0 GHz) - 4GB 1600MHz DDR3 (1 x 2GB ) - 500Gb 7200 rpm SATA - NVIDIA(R) GeForce(R) GT 705 1GB DDR3 - 16X DVD-ROM

DELL Vostro 3902 DELL Vostro 3902 MTI7102P-4G-500

15.800.000 VND
Giỏ Hàng
License Xem thêm