Skip Navigation Links Trang Chủ > Dự Án

Du an tieu bieu

Với kinh nghiệm nhiều năm trong tư vấn, thiết kế, triển khai, quản lý thành công các dự án tích hợp hạ tầng trung tâm dữ liệu, hệ thống mạng, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng, BlueHat thiết kế triển khai trung tâm dữ liệu theo tiêu chuẩn như TIA 942-A; Uptime Institutem; BICSI-002; SS ...

Xem thêm
<< < 1 > >>