Bảo Mật

Make your system safer

Dịch Vụ bảo mật

Why to choose us

Cisco, Juniper, Fortinet, Cyberoam,Checkpoint, Astaro, Palo Alto…

Cung cấp các giải pháp, thiết bị tổng đài IP, tổng đài Analog, thiết bị Voice over IP, hội thảo truyền hình từ Cisco, Audicodes, Avaya, Seimens, Panasonic, Polycom Asterisk…

Cung cấp các giải pháp, thiết bị tổng đài IP, tổng đài Analog, thiết bị Voice over IP, hội thảo truyền hình từ Cisco, Audicodes, Avaya, Seimens, Panasonic, Polycom Asterisk…