DỊCH VỤ
GIÀN KHOAN
Z
Thi công hệ thống cáp dữ liệu trên giàn
Z
Thi công hệ thống điện nhẹ ( trong cabin)
Z
Thi công hệ thống dây mạng, cáp quang trong cabin và ngoài outside
Z
Lắp đặt các thiết bị truyền dẫn
Kết nối – truyền dữ liệu – hệ thống liên lạc
Z
Hình ảnh vệ tinh
Z
Kết nối - truyền dữ liệu – hệ thống liên lạc từ giàn và bờ thông qua đường vệ tinh
Z
Kết nối - truyền dữ liệu – hệ thống liên lạc bằng thiết bị chuyên dụng (không trả phí vệ tinh)
Z
Cung cấp các thiết bị đầu cuối kết nối đến đường truyền vệ tinh
Z
Cung cấp các thiết bị kết nối LAN, Wifi, Bảo Mật, Tối ưu đường truyền
Cung cấp thiết bị văn phòng
Z
Cung cấp máy tính, máy chủ, lưu trữ
Z
Cung cấp máy photocopy, máy in
Z
Cung cấp điện thoại, máy fax, hội nghị truyền hình
Z
Và các thiết bị khác …
Dịch vụ bảo trì – xử lý sự cố
Z
Bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật
Z
Kỹ sư trực + Điện thoại Hotline 24 giờ / 7 ngày / tuần
Z
Dự phòng thiết bị thay thế nóng 24 x 7
Z
Thời gian phản hồi nhanh, trong vòng 4 giờ hay 2 giờ
Nhân sự
Z
Giàu kinh nghiệm, am hiểu kiến trúc hạ tầng của giàn khoan
Z
Được huấn luyện an toàn trên giàn khoan đạt chuẩn quốc tế Opito
Z
Được chứng nhận bảo đảm sức khỏe để thực hiện công việc trên biển
Z
Tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu an toàn lao động trên biển và giàn khoan.