TÍCH HỢP
HỆ THỐNG

Z
Thiết bị Định tuyến
Z
Thiết bị chuyển mạch
Z
Kết nối mạng
Z
Truy cập mạng
Z
Không dây
Hệ thống máy chủ
Z
Máy chủ (COMPUTE)
Z
LƯU TRỮ (Storage)
Z
Sao lưu dự phòng (Backup)
Hệ thống ảo hóa – siêu hội tụ
Z
Ảo hóa máy chủ
Z
Ảo hóa client
Z
Ảo hóa lưu trữ
Z
Ảo hóa thiết bị mạng
Z
Ảo hóa an ninh mạng
Hệ thống bảo mật
Z
An ninh mạng (Network Security)
Z
Bảo mật đám mây (Cloud Security)
Z
Bảo mật ứng dụng (APPLICATION SECURITY)
Z
Bảo mật dữ liệu (Data Security)
Z
An ninh truy cập (Access Security)
Z
Phân tích, Báo cáo (Analytics, Reporting)
Hệ thống tổng đài
Z
Tổng đài điện thoại analog
Z
Tổng đài điện thoại IP
Z
Tổng đài ảo
Z
Tổng đài di động
Z
Hệ thống ghi âm cuộc gọi
Z
Hệ thống tính bill
Hệ thống datacenter
Z
Hệ thống điện, phân phối nguồn và UPS
Z
Hệ thống sàn nâng
Z
Hệ thống cáp mạng
Z
Hệ thống tủ rack
Z
Hệ thống điều hòa chính xác
Z
Hệ thống kiểm soát truy cập (access control)
Z
Hệ thống chống sét
Z
Hệ thống báo cháy, báo khói, chống rò rỉ chất lỏng, giám sát môi trường