DỊCH VỤ
GIÀN KHOAN
Z
Hình ảnh đường dây cáp trên giàn
Z
Thi công hệ thống điện nhẹ ( trong cabin)
Z
Thi công hệ thống dây mạng, cáp quang trong cabin và ngoài outside
Z
Lắp đặt các thiết bị truyền dẫn
Kết nối – truyền dữ liệu – hệ thống liên lạc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Z
Hình ảnh vệ tinh
Z
Kết nối - truyền dữ liệu – hệ thống liên lạc từ giàn và bờ thông qua đường vệ tinh
Z
Kết nối - truyền dữ liệu – hệ thống liên lạc bằng thiết bị chuyên dụng (không trả phí vệ tinh) giữa
Z
Cung cấp các thiết bị đầu cuối kết nối đến đường truyền vệ tinh
Z
Cung cấp các thiết bị kết nối LAN, Wifi, Bảo Mật, Tối ưu đường truyền
Cung cấp thiết bị văn phòng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,  sed do eiusmod tempor

Z
Cung cấp máy tính, máy chủ, lưu trữ
Z
Cung cấp máy photocopy, máy in
Z
Cung cấp điện thoại, máy fax, hội nghị truyền hình
Z
Và các thiết bị khác …
Dịch vụ bảo trì – xử lý sự cố

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Z
Maintenance and technical support terms
Z
Engineer standby + Telephone Hotline 24 hours x 7 days per week
Z
Hot backup equipment standby 24 x 7 for all equipment
Z
Response time 2 hours within HCMC + traveling time from HCMC to other location at actual
Nhân sự

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,  sed do eiusmod tempor

Z
Giàu kinh nghiệm, đã triển khai thi công nhiều loại giàn khoan khác nhau, am hiểu cấu trúc điều hành và kiến trúc hạ tầng của giàn khoan
Z
Được huấn luyện và có chứng chỉ (đạt chuẩn quốc tế Opito) các kỹ năng làm việc an toàn xử lý những sự cố cháy nổ, phun trào dầu khí, cứu hộ, cứu nạn.
Z
Được chứng nhận bảo đảm sức khỏe tại các cơ sở có thẩm quyền để thực hiện những nhiệm vụ trên biển
Z
Tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu an toàn lao động trên biển và giàn khoan.