HỆ THỐNG
ĐIỆN NHẸ

ĐIỆN NHẸ

– Thi công hạ tầng điện nhẹ
– Hệ thống chiếu sáng
– Hệ thống camera
– Hệ thống âm thanh công cộng
– Hệ thống kiểm soát vào ra (Access Control)
– Hệ thống hội nghị truyền hình
– Hệ thống IPTV
– Hệ thống chấm công

rivia

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

mallia

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

arteor

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

smart home

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Santos
Santos

Lorem ipsum dolor sit amet

Rosneft
Rosneft

Lorem ipsum dolor sit amet

PVEP
PVEP

Lorem ipsum dolor sit amet

Petronas
Petronas

Lorem ipsum dolor sit amet

Murphy
Murphy

Lorem ipsum dolor sit amet

Idemitsu
Idemitsu

Lorem ipsum dolor sit amet

Hoanvu
Hoanvu

Lorem ipsum dolor sit amet

eni
Eni

Lorem ipsum dolor sit amet

BVMatCaonguyen
Bệnh viện mắt Cao Nguyên

Lorem ipsum dolor sit amet

BV NS Taynguyen
Bệnh viện ngoại sản Cao Nguyên

Lorem ipsum dolor sit amet

BV Nhi Đồng Thành Phố
Bệnh viện Nhi Đồng TP

Lorem ipsum dolor sit amet

BV Mắt Tay Nguyên
Bệnh viện mắt Tây Nguyên

Lorem ipsum dolor sit amet

BV Nhi Đồng 1
Bệnh viện Nhi Đồng 1

Lorem ipsum dolor sit amet

DH Bachkhoa 2
Đại học Bách Khoa

Lorem ipsum dolor sit amet

DHSPKT
Đại học Sư phạm kỹ thuật

Lorem ipsum dolor sit amet

ĐHQuocgia
Đại học Quốc gia

Lorem ipsum dolor sit amet

VNPT
VNPT

Lorem ipsum dolor sit amet

SPT
SPT

Lorem ipsum dolor sit amet

SCTV
SCTV

Lorem ipsum dolor sit amet

VNDirect
VNDirect

Lorem ipsum dolor sit amet

BVSC
BVSC

Lorem ipsum dolor sit amet

Artex
Artex

Lorem ipsum dolor sit amet

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU